Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تاکید روحانی بر لزوم رعایت ‘مُر قانون اساسی’ در مورد سپنتا نیکنام

همزمان با تاکید رئیس جمهور ایران بر اینکه در ارتباط با پرونده سپنتا نیکنام باید متن صریح قانون اساسی رعایت شود، از حسن روحانی نقل شده که وی در ارتباط با پرونده آقای نیکنام با رهبر ایران مکاتبه کرده است
همزمان با تاکید رئیس جمهور ایران بر اینکه در ارتباط با پرونده سپنتا نیکنام باید متن صریح قانون اساسی رعایت شود، از حسن روحانی نقل شده که وی در ارتباط با پرونده آقای نیکنام با رهبر ایران مکاتبه کرده است