Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کشتار تگزاس؛ ‘مهاجم مادر زنش را تهدید کرده بود’

پلیس تگزاس میگوید مرد جوانی روز یکشنبه با حمله مسلحانه به یک کلیسا ۲۶ نفر را کشت دچار اختلافات خانوادگی بوده و مادر زنش را تهدید کرده بود.
پلیس تگزاس میگوید مرد جوانی روز یکشنبه با حمله مسلحانه به یک کلیسا ۲۶ نفر را کشت دچار اختلافات خانوادگی بوده و مادر زنش را تهدید کرده بود.