Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تمجید آمریکا از عربستان برای ‘فاش کردن نقش ایران در یمن’

دولت آمریکا روز دوشنبه از اقدام عربستان سعودی در “فاش کردن” نقش ایران در حمایت از شورشیان حوثی در یمن تمجید کرده است.
دولت آمریکا روز دوشنبه از اقدام عربستان سعودی در “فاش کردن” نقش ایران در حمایت از شورشیان حوثی در یمن تمجید کرده است.