Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران: بوی جنگ می آید، متین باید بود

روزنامه های امروز تهران، سه شنبه ۱۶ آبان در مقالات خود از افزایش تنش در میان دولت های منطقه ابراز نگرانی کرده و با اشاره به رفتار افراطی ولیعهد جوان سعودی از دولت خواسته اند همچنان به رفتار سنجیده خود ادامه دهد.
روزنامه های امروز تهران، سه شنبه ۱۶ آبان در مقالات خود از افزایش تنش در میان دولت های منطقه ابراز نگرانی کرده و با اشاره به رفتار افراطی ولیعهد جوان سعودی از دولت خواسته اند همچنان به رفتار سنجیده خود ادامه دهد.