Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

محمود احمدی‌نژاد یک نماینده مجلس را به دیدار با ‘افسر اطلاعاتی بریتانیا’ متهم کرد

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران در یک مصاحبه ویدیویی یک نماینده مجلس ایران را به دیدار با یک “افسر اطلاعاتی بریتانیا” در اوایل دهه ۹۰ شمسی متهم کرده است. آقای احمدی‌نژاد به نام این نماینده اشاره نکرد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران در یک مصاحبه ویدیویی یک نماینده مجلس ایران را به دیدار با یک “افسر اطلاعاتی بریتانیا” در اوایل دهه ۹۰ شمسی متهم کرده است. آقای احمدی‌نژاد به نام این نماینده اشاره نکرد.