Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حمله انتحاری در مزار شریف یک کشته و چند زخمی برجای گذاشت

مقامات امنیتی بلخ در شمال افغانستان می‌گوید یک حمله انتحاری صبح امروز در شهر مزار شریف، یک کشته و دو زخمی به جا گذاشت. هدف این حمله انتحاری یکی از بزرگان قومی بوده که در این رویداد کشته شده است.
مقامات امنیتی بلخ در شمال افغانستان می‌گوید یک حمله انتحاری صبح امروز در شهر مزار شریف، یک کشته و دو زخمی به جا گذاشت. هدف این حمله انتحاری یکی از بزرگان قومی بوده که در این رویداد کشته شده است.