Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

محبوبیت ترامپ؛ یک سال پس از پیروزی در انتخابات

در حالی که دونالد ترامپ به چین رفته، در آمریکا نخستین سالگرد پیروزی او در انتخابات با شکست جمهوری‌خواهان در چند انتخابات ایالتی مهم همراه شده است.
در حالی که دونالد ترامپ به چین رفته، در آمریکا نخستین سالگرد پیروزی او در انتخابات با شکست جمهوری‌خواهان در چند انتخابات ایالتی مهم همراه شده است.