Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هر زن ایرانی حدود ۵۰۰ ماه پریود و۳ میلیون تومان هزینه نوار بهداشتی دارد

استفاده از نواربهداشتی و تامپون برای زنان در دوران پریود (عادت ماهانه) اصلی‌ترین نیاز آنها است. اما اینکه برخی به دلیل مشکلات مالی قادر به تامین آن نیستند، موضوعی است که چندان به آن پرداخت نشده است.
استفاده از نواربهداشتی و تامپون برای زنان در دوران پریود (عادت ماهانه) اصلی‌ترین نیاز آنها است. اما اینکه برخی به دلیل مشکلات مالی قادر به تامین آن نیستند، موضوعی است که چندان به آن پرداخت نشده است.