Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

یک منبع اطلاعاتی غربی مدعی شده است ایران در حال ساخت پایگاه نظامی دائمی در سوریه است

گفته می‌شود ارتش ایران پایگاهی نظامی را در حومه الکسوه، ۱۴ کیلومتری جنوب دمشق و محلی برپا کرده که پیشتر مورد استفاده ارتش سوریه بود. تصاویر ماهواره‌ای از ساخت و سازهای جنوب دمشق همزمان با بالاگرفتن تنش‌ها برسر فعالیت‌های ایران در منطقه منتشر شده است.
گفته می‌شود ارتش ایران پایگاهی نظامی را در حومه الکسوه، ۱۴ کیلومتری جنوب دمشق و محلی برپا کرده که پیشتر مورد استفاده ارتش سوریه بود. تصاویر ماهواره‌ای از ساخت و سازهای جنوب دمشق همزمان با بالاگرفتن تنش‌ها برسر فعالیت‌های ایران در منطقه منتشر شده است.