Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در ایران از ۲۳ آبان اجرایی می‌شود

در ایران متمم جدید قانون مبارزه با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، از روز سه‌شنبه ۲۳ آبان اجرایی می‌شود. ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که ‘دست‌رسی و استفاده از موادر مخدر در ایران افزایش می‌یابد’. از طرف دیگر برخی حامیان این قانون جدید، چهره‌هایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.
در ایران متمم جدید قانون مبارزه با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، از روز سه‌شنبه ۲۳ آبان اجرایی می‌شود. ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که ‘دست‌رسی و استفاده از موادر مخدر در ایران افزایش می‌یابد’. از طرف دیگر برخی حامیان این قانون جدید، چهره‌هایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.