Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گزارشی از زندگی قرقیزها در ارتفاعات پامیر افغانستان

ارشاد هنریار و حمید عرشیا، تصویربردار بی‌بی‌سی، پس از پنج روز سفر از ولسوالی واخان ولایت بدخشان، اولین خبرنگاران افغان هستند که به این بخش از ارتفاعات پامیر رسیده‌اند.
ارشاد هنریار و حمید عرشیا، تصویربردار بی‌بی‌سی، پس از پنج روز سفر از ولسوالی واخان ولایت بدخشان، اولین خبرنگاران افغان هستند که به این بخش از ارتفاعات پامیر رسیده‌اند.