Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران: خطر جنگ نیست، خطر بدهی های دولت است

روزنامه های امروز صبح تهران، دوشنبه ۲۱ آبان همزمان با دومین روزی که کیهان روی میز روزنامه فروشان نیست، همچنان از تشنج در خاورمیانه و تهدیدهای طرفین آن نوشته و ابراز امیدواری کرده اند که سایه جنگ از سر کشور دور شود.
روزنامه های امروز صبح تهران، دوشنبه ۲۱ آبان همزمان با دومین روزی که کیهان روی میز روزنامه فروشان نیست، همچنان از تشنج در خاورمیانه و تهدیدهای طرفین آن نوشته و ابراز امیدواری کرده اند که سایه جنگ از سر کشور دور شود.