Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زلزله‌ در غرب ایران صدها کشته به جا گذاشت

زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ بخش ‌های بزرگی از ایران و عراق را لرزانده و باعث مرگ بسیاری شده است. این زلزله که به خصوص در سرپل ذهاب در استان کرمانشاه باعث خسارات و تلفات شده در چند استان‌ دیگر ایران نیز احساس و باعث وحشت مردم شده است. همزمان گزارش شده است که جلسه ویژه رئیس‌جمهور ایران با وزرای مسئول و دستگاه‌های امدادرسانی به زلزله‌زدگان کشور برگزار شده است. در کرمانشاه سه روز عزای عمومی اعلام شده است.
زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ بخش ‌های بزرگی از ایران و عراق را لرزانده و باعث مرگ بسیاری شده است. این زلزله که به خصوص در سرپل ذهاب در استان کرمانشاه باعث خسارات و تلفات شده در چند استان‌ دیگر ایران نیز احساس و باعث وحشت مردم شده است. همزمان گزارش شده است که جلسه ویژه رئیس‌جمهور ایران با وزرای مسئول و دستگاه‌های امدادرسانی به زلزله‌زدگان کشور برگزار شده است. در کرمانشاه سه روز عزای عمومی اعلام شده است.