Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زنان واخان هم‌دوش مردان، در پیشبرد زندگی و در کلاس درس

واخان بدخشان از معدود مناطق افغانستان که در مکاتب/مدارس آن دختران و پسران از صنف/کلاس اول تا دوازدهم زیر یک سقف آموزش می‌بینند. در این اواخر افزایش اشتیاق خانواده‌ها به آموزش فرزندان‌شان، از فردای بهتر در این منطقه خبر می‌دهد. اما ازدواج‌های زیر سن، نبود امکان صحی و مرگ مادران و نوزادان هنگام زایمان؛ در کنار فقر و بیکاری از واقعیت‌های تلخ زندگی مردم این ولسوالی است.
واخان بدخشان از معدود مناطق افغانستان که در مکاتب/مدارس آن دختران و پسران از صنف/کلاس اول تا دوازدهم زیر یک سقف آموزش می‌بینند. در این اواخر افزایش اشتیاق خانواده‌ها به آموزش فرزندان‌شان، از فردای بهتر در این منطقه خبر می‌دهد. اما ازدواج‌های زیر سن، نبود امکان صحی و مرگ مادران و نوزادان هنگام زایمان؛ در کنار فقر و بیکاری از واقعیت‌های تلخ زندگی مردم این ولسوالی است.