Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

قرص دیجیتالی که ورود خود را به معده اطلاع می‌دهد مجوز گرفت

سازمان غذا و داروی آمریکا به یک شرکت داروسازی ژاپنی و یک شرکت فناوری آمریکایی مجوز داده است که یک داروی دیجیتال جدید را در آمریکا عرضه کنند. وقتی این قرص در تماس با ترشحات معده قرار می‌گیرد حسگر آن فعال می‌شود و آغاز فرآیند هضم را بعلاوه برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک مثل میزان فعالیت دارو را ثبت می‌کند.
سازمان غذا و داروی آمریکا به یک شرکت داروسازی ژاپنی و یک شرکت فناوری آمریکایی مجوز داده است که یک داروی دیجیتال جدید را در آمریکا عرضه کنند. وقتی این قرص در تماس با ترشحات معده قرار می‌گیرد حسگر آن فعال می‌شود و آغاز فرآیند هضم را بعلاوه برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک مثل میزان فعالیت دارو را ثبت می‌کند.