Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘مرگ بیش از ۵۰ نفر’ در حمله هوایی به بازاری در سوریه

گزارش می شود که حداقل ۵۳ نفر در حمله ای هوایی به یک شهر تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه کشته شده اند. معلوم نیست که حمله توسط هواپیماهای جنگی دولت سوریه انجام شد یا جنگنده های متحد آن روسیه.
گزارش می شود که حداقل ۵۳ نفر در حمله ای هوایی به یک شهر تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه کشته شده اند. معلوم نیست که حمله توسط هواپیماهای جنگی دولت سوریه انجام شد یا جنگنده های متحد آن روسیه.