Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ازدواج با دختر همسایه؛ مرد واخی با همسر پاکستانی

ازدواج با دختران پاکستانی در واخان چند سالی‌ست رسم شده است. دختران و پسران دو سوی مرز فارغ از جنجال‌های سیاسی بین دو کشور، با هم ازدواج می‌کنند.
ازدواج با دختران پاکستانی در واخان چند سالی‌ست رسم شده است. دختران و پسران دو سوی مرز فارغ از جنجال‌های سیاسی بین دو کشور، با هم ازدواج می‌کنند.