Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کندی روند توزیع کمک‌ها به دلیل ‘هرج‌ومرج’ در منطقه زلزله‌زده

گزارش ها از غرب ایران حاکیست که سه روز پس از زلزله یکشنبه شب بسیاری از مردم هنوز در انتظار دریافت کمک ها هستند و یک نماینده وضعیت کرمانشاه که در کانون خرابی ها قرار دارد را “بسیار نامناسب” توصیف کرده است.
گزارش ها از غرب ایران حاکیست که سه روز پس از زلزله یکشنبه شب بسیاری از مردم هنوز در انتظار دریافت کمک ها هستند و یک نماینده وضعیت کرمانشاه که در کانون خرابی ها قرار دارد را “بسیار نامناسب” توصیف کرده است.