Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

۱۳۰ کودک جنگ‌زده یمنی قربانی گرسنگی و بیماری

سازمان ملل هشدار داده اگر اجازه داده نشود کمک‌های بشردوستانه به یمن برسد، جان میلیون‌ها نفر به خطر می‌افتد.
سازمان ملل هشدار داده اگر اجازه داده نشود کمک‌های بشردوستانه به یمن برسد، جان میلیون‌ها نفر به خطر می‌افتد.