Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عذرخواهی برای ۲۰ ثانیه اشتباه در حرکت یک قطار در ژاپن

یک شرکت راه آهن در ژاپن به دلیل اینکه یکی از قطارهایش ۲۰ ثانیه زودتر از زمان مقرر به راه افتاده، از مسافران عذرخواهی کرد.
یک شرکت راه آهن در ژاپن به دلیل اینکه یکی از قطارهایش ۲۰ ثانیه زودتر از زمان مقرر به راه افتاده، از مسافران عذرخواهی کرد.