Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

۱۴ کشته در انفجاری مقابل گردهم آیی حامیان عطا محمدنور در کابل

در یک انفجار انتحاری در کابل دستکم ۱۴ نفر جانشان را از دست داده‌اند. بیشتر قربانیان، از نیروهای پلیس بودند.
در یک انفجار انتحاری در کابل دستکم ۱۴ نفر جانشان را از دست داده‌اند. بیشتر قربانیان، از نیروهای پلیس بودند.