Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران؛ قدم‌های اول در راه طولانی پیش رو؟

با چند برابر شدن موارد اعدام محکومان مربوط به مواد مخدر در ایران در ده سال اخیر، شکست سیاست ایران در مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد و قاچاق در چند دهه اخیر، جدی‌تر از پیش در داخل و خارج کشور مطرح شده‌است.
با چند برابر شدن موارد اعدام محکومان مربوط به مواد مخدر در ایران در ده سال اخیر، شکست سیاست ایران در مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد و قاچاق در چند دهه اخیر، جدی‌تر از پیش در داخل و خارج کشور مطرح شده‌است.