Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زیمبابوه: حزب خود موگابه هم خواستار استعفایش شد

با گذشت سه روز از تسلط یافتن نظامیان بر زیمباوه، فشارها برای کناره‌گیری رابرت موگابه، رئیس‌جمهور ۹۳ ساله این کشور از قدرت، افزایش یافته است. در تازه‌ترین تحول، نمایندگان منطقه‌ای حزب زانو پی‌اف، حزب حاکم، خواستار استعفای آقای موگابه شده‌اند.
با گذشت سه روز از تسلط یافتن نظامیان بر زیمباوه، فشارها برای کناره‌گیری رابرت موگابه، رئیس‌جمهور ۹۳ ساله این کشور از قدرت، افزایش یافته است. در تازه‌ترین تحول، نمایندگان منطقه‌ای حزب زانو پی‌اف، حزب حاکم، خواستار استعفای آقای موگابه شده‌اند.