Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حذف فدرر از آخرین مسترز فصل؛ گوفن: امروز روز من بود

دیوید گوفن، تنیس‌باز بلژیکی با پیروزی مقابل راجر فدرر، قهرمان ۶ دوره مسابقات فینال تور جهانی تنیس به دیدار نهایی این رقابت‌ها رسید.
دیوید گوفن، تنیس‌باز بلژیکی با پیروزی مقابل راجر فدرر، قهرمان ۶ دوره مسابقات فینال تور جهانی تنیس به دیدار نهایی این رقابت‌ها رسید.