Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پنج سناتور آمریکایی خواستار تسهیل کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه شدند

پنج سناتور دموکرات آمریکا در نامه‌ای به رکس تیلرسون، وزیر خارجه، از او خواسته‌اند شرایط ارسال کمک‌ها به زلزله‌زدگان کرمانشاه را تسهیل کند. آنها با اشاره به رویدادهای مشابه قبلی، راه آسان‌کردن ارسال این کمک‌ها به نهادهای غیرودلتی در ایران را برای وزارت خارجه ترسیم کرده‌اند.
پنج سناتور دموکرات آمریکا در نامه‌ای به رکس تیلرسون، وزیر خارجه، از او خواسته‌اند شرایط ارسال کمک‌ها به زلزله‌زدگان کرمانشاه را تسهیل کند. آنها با اشاره به رویدادهای مشابه قبلی، راه آسان‌کردن ارسال این کمک‌ها به نهادهای غیرودلتی در ایران را برای وزارت خارجه ترسیم کرده‌اند.