Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

راز دانش: آیا آمیزش جنسی برای قلب خطرناک است؟

در برنامه این هفته ابتدا از راه‌های تازه برای درمان ذات‌الریه می‌شنویم و سپس از یافته‌های پژوهشی درباره فراوانی سکته هنگام آمیزش جنسی خواهیم گفت.
در برنامه این هفته ابتدا از راه‌های تازه برای درمان ذات‌الریه می‌شنویم و سپس از یافته‌های پژوهشی درباره فراوانی سکته هنگام آمیزش جنسی خواهیم گفت.