Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گروه دولت اسلامی؛ ظهور و زوال داعش در عراق و سوریه

داعش، رقه، پایتخت خلافتش را از دست داد، اما درهم کوبیدن این گروه تنها با اتحادی جهانی ممکن شد.
داعش، رقه، پایتخت خلافتش را از دست داد، اما درهم کوبیدن این گروه تنها با اتحادی جهانی ممکن شد.