Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رهبر ایران به مناطق زلزله‌زده در استان کرمانشاه رفت

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیداری از پیش برنامه‌ریزی نشده وارد منطقه زلزله زده استان کرمانشاه شده است. آقای خامنه‌‌ای در اظهاراتی به اقدامات اشاره شده در خصوص کمک به مناطق زلزله‌زده گفته است: “مسئولین هم هر کدام در بخشهای مختلف تلاش کردند و اگر نبودند قطعا مشکلات بیشتری وجود داشت اما من قانع نیستم.”
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیداری از پیش برنامه‌ریزی نشده وارد منطقه زلزله زده استان کرمانشاه شده است. آقای خامنه‌‌ای در اظهاراتی به اقدامات اشاره شده در خصوص کمک به مناطق زلزله‌زده گفته است: “مسئولین هم هر کدام در بخشهای مختلف تلاش کردند و اگر نبودند قطعا مشکلات بیشتری وجود داشت اما من قانع نیستم.”