Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران؛ ادب وحید حقانیان و اهمیت موشک‌های ایران

روزنامه های صبح دوشنبه ۲۹ آبان همچنان از زلزله و پیآمدهایش نوشته اند که در صدر آن لعنتیست که مرد سایه بیت رهبری – وحید حقانیان – برای معاون اول رییس جمهور فرستاد که چرا گفته “مسکن مهر” سازه‌های مناسب ندارد.
روزنامه های صبح دوشنبه ۲۹ آبان همچنان از زلزله و پیآمدهایش نوشته اند که در صدر آن لعنتیست که مرد سایه بیت رهبری – وحید حقانیان – برای معاون اول رییس جمهور فرستاد که چرا گفته “مسکن مهر” سازه‌های مناسب ندارد.