Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های کابل: دوشنبه، ۲۹ عقرب

تایید فرمان تقنینی رئیس‌جمهوری درباره قانون ثبت احوال نفوس در مجلس سنا، از مهم‌ترین موضوع‌های مورد بحث روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. درز کردن نامه‌ای از وزارت داخله/کشور به رسانه‌ها نیز بحث‌های داغی را در روزنامه‌ها برانگیخته است.
تایید فرمان تقنینی رئیس‌جمهوری درباره قانون ثبت احوال نفوس در مجلس سنا، از مهم‌ترین موضوع‌های مورد بحث روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. درز کردن نامه‌ای از وزارت داخله/کشور به رسانه‌ها نیز بحث‌های داغی را در روزنامه‌ها برانگیخته است.