Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پاریس و آمستردام میزبانی دو نهاد مهم اتحادیه اروپا را کسب کردند

رقابت فشرده ۲۴ شهر اروپایی برای میزبانی دو نهاد بانکداری و دارویی اتحادیه اروپا به پیروزی آمستردام و پاریس منجر شد.
رقابت فشرده ۲۴ شهر اروپایی برای میزبانی دو نهاد بانکداری و دارویی اتحادیه اروپا به پیروزی آمستردام و پاریس منجر شد.