Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اجازه مشروط برگزاری سالگرد قتل‌ فروهرها صادر شد

پرستو فروهر، که برای برگزاری نوزدهمین سالگرد قتل پدر و مادرش به ایران سفر کرده از صدور مشروط اجازه برگزاری این مراسم از سوی مقامات امنیتی خبر داده است. این مقامات البته گفته‌اند که مسئولیت کسانی که برای شرکت در این مراسم بیایند، به عهده خانم فروهر خواهد بود.
پرستو فروهر، که برای برگزاری نوزدهمین سالگرد قتل پدر و مادرش به ایران سفر کرده از صدور مشروط اجازه برگزاری این مراسم از سوی مقامات امنیتی خبر داده است. این مقامات البته گفته‌اند که مسئولیت کسانی که برای شرکت در این مراسم بیایند، به عهده خانم فروهر خواهد بود.