Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رابرت موگابه استعفا کرد

رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه، بعد از ۳۷ سال از این مقام کناره‌گیری کرد. با اعلام استعفای آقای موگابه روند استیضاح او در مجلس متوقف شد. مردم در خیابان‌های پایتخت استعفای آقای موگابه را جشن گرفتند.
رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه، بعد از ۳۷ سال از این مقام کناره‌گیری کرد. با اعلام استعفای آقای موگابه روند استیضاح او در مجلس متوقف شد. مردم در خیابان‌های پایتخت استعفای آقای موگابه را جشن گرفتند.