Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

محدودیت‌های تازه برای دگرباشان در ترکیه؛ آنکارا رنگین‌کمانی‌ها را خوش ندارد

مقام‌های دولت ترکیه برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری مرتبط با دگرباشان را در شهر آنکارا، پایتخت این کشور ممنوع کردند
مقام‌های دولت ترکیه برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری مرتبط با دگرباشان را در شهر آنکارا، پایتخت این کشور ممنوع کردند