Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نگاهی به روابط مبهم ایران و کره شمالی

با اوج گرفتن بحران هسته‌ای و موشکی در شبه‌جزیره کره و هم‌زمانی آن با بحث‌های مربوط به نحوه برخورد با توافق هسته‌ای ایران و برنامه موشکی‌اش، گمانه‌زنی‌ها در زمینه ارتباط میان این دو و به طور کلی روابط ایران و کره شمالی افزایش یافته است.
با اوج گرفتن بحران هسته‌ای و موشکی در شبه‌جزیره کره و هم‌زمانی آن با بحث‌های مربوط به نحوه برخورد با توافق هسته‌ای ایران و برنامه موشکی‌اش، گمانه‌زنی‌ها در زمینه ارتباط میان این دو و به طور کلی روابط ایران و کره شمالی افزایش یافته است.