Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جانشین موگابه به زیمبابوه باز می‌گردد

با برکناری رابرت موگابه از رهبری حزب حاکم زانو پی‌اف و استعفای از ریاست جمهوری زیمبابوه، قرار است امرسون منانگاگوا، معاون برکنار شده رئیس جمهوری و رهبر انتخابی حزب حاکم به کشور بازگردد و این سمت را تا پایان دوره کنونی ریاست جمهوری در دست بگیرد.
با برکناری رابرت موگابه از رهبری حزب حاکم زانو پی‌اف و استعفای از ریاست جمهوری زیمبابوه، قرار است امرسون منانگاگوا، معاون برکنار شده رئیس جمهوری و رهبر انتخابی حزب حاکم به کشور بازگردد و این سمت را تا پایان دوره کنونی ریاست جمهوری در دست بگیرد.