Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حریری تسلیم استعفانامه خود را به تعویق انداخت

سعد حریری، نخست وزیر لبنان که شامگاه گذشته به کشورش بازگشته، پس از دیدار با رئیس جمهوری این کشور گفته است که به درخواست او استعفای خود را به تعویق انداخته است. حریری در سفر به عربستان سعودی ضمن انتقاد از سیاست منطقه‌ای ایران، از سمت نخست وزیری استعفا کرده بود.
سعد حریری، نخست وزیر لبنان که شامگاه گذشته به کشورش بازگشته، پس از دیدار با رئیس جمهوری این کشور گفته است که به درخواست او استعفای خود را به تعویق انداخته است. حریری در سفر به عربستان سعودی ضمن انتقاد از سیاست منطقه‌ای ایران، از سمت نخست وزیری استعفا کرده بود.