Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روحانی: مساله داعش تمام نشده است

حسن روحانی، رییس جمهور ایران پیش از سفر به روسیه و شرکت در اجلاس آینده سوریه در فرودگاه تهران گفت تصرف بوکمال به معنای آن نیست که مساله داعش در منطقه تمام شده باشد اما پایه‌های آن فروریخته است.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران پیش از سفر به روسیه و شرکت در اجلاس آینده سوریه در فرودگاه تهران گفت تصرف بوکمال به معنای آن نیست که مساله داعش در منطقه تمام شده باشد اما پایه‌های آن فروریخته است.