Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران؛ داعش تمام شد یا نشد؟

روزنامه های صبح تهران، چهارشنبه اول آذر، در صفحات اول خود با چاپ عکس هایی از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و رهبر جمهوری اسلامی درباره پایان داعش نوشته و «سردار ایرانی» را شکست دهنده بزرگ ترین ارتش جهان خوانده اند.
روزنامه های صبح تهران، چهارشنبه اول آذر، در صفحات اول خود با چاپ عکس هایی از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و رهبر جمهوری اسلامی درباره پایان داعش نوشته و «سردار ایرانی» را شکست دهنده بزرگ ترین ارتش جهان خوانده اند.