هاوایی آژیر حمله‌ اتمی را آزمایش کرد

ایالت هاوایی در غرب آمریکا برای نخستین بار پس از دوران جنگ سرد، با به صدا درآورن آژیر حمله اتمی، مانور آمادگی برای ساکنان این جزیره در اقیانوس آرام برگزار کرده است. این مانور در پی افزایش تنش میان آمریکا و کره‌شمالی برگزار شده است.