اثر ۴۵۰ میلیون دلاری ‘از داوینچی’ در راه لوور ابوظبی

نقشی از چهره مسیح به قدمت ۵۰۰ سال که تصور می شود آفریده لئوناردو داوینچی باشد درحال انتقال به موزه لوور ابوظبی است. پیشتر بعضی گزارش ها حاکی بود که یک شاهزاده سعودی این اثر را خریده است.