ترکیه می‌گوید از بانک‌هایش در برابر نتیجه پرونده ضراب حمایت می‌کند

وزیر اقتصاد ترکیه می‌گوید دولت از بانک‌های این کشور در برابر نتایج دادرسی پرونده رضا ضراب درآمریکا، حمایت می‌کند. بعضی از بانک‌ها و موسسات مالی ترکیه و چند مقام سابق دولت جزو متهمان پرونده دور زدن تحریم‌های ایران هستند که در آمریکا درحال رسیدگی است.