روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (۱۲): مصطفی مصباح زاده

الهه خوشنام این هفته در برنامه اش از مصطفی مصباح‌زاده می گوید که در سال‌های دهه ۱۳۲۰ خورشیدی روزنامه کیهان را بنیان نهاد.