پهپاد هند ‘در چین سقوط کرد’

رسانه دولتی چین گفته است یک پهپاد هندی وارد حریم هوایی چین شده و سقوط کرده است. چین هند را به نقض تمامیت ارضی خود متهم کرده است. هند هنوز واکنشی نشان نداده است.