عربستان سعودی یک میلیاردر فلسطینی را بازداشت کرد

یک میلیاردر فلسطینی که ریاست بزرگترین بانک اردن را برعهده دارد در عربستان سعودی بازداشت شده است. خانواده و دوستان صبیح مصری گفته‌اند او که هفته گذشته برای یک سفر کاری به عربستان رفته بود، در آن کشور بازداشت شده است.