فلسطینی‌ها فرستاده خود را از واشنگتن فراخواندند

هفته‌ها بعد از آنکه آمریکا بیت المقدس را به پایتختی اسرائیل به رسمیت شناخت، تشکیلات خودگردان فلسطینی فرستاده خود از آمریکا را برای ‘مشورت’ فراخوانده است.