دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، این بار هم تعلیق تحریم‌های هسته‌ای را تمدید کرد

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، این بار هم تعلیق تحریم‌های هسته‌ای را تمدید کرد ولی گفته این آخرین بار است مگر این‌که مذاکرات درباره برنامه موشکی ایران آغاز شود و محدودیت‌های هسته‌ای ایران که قرار بوده ده سال باشد، دائمی شود.