جعبه سیاه نفتکش ایران و جسد دو نفر دیگر پیدا شد

مقام‌های کشتیرانی ایران به نقل از منابع چینی از پیدا شدن دو جسد دیگر در نفتکش سانچی و پیدا کردن جعبه سیاه کشتی در حال سوختن خبر داده‌اند. ظاهرا گروه تجسس به دلیل بالابودن حرارت کشتی نتوانسته مدت زیادی آنجا بماند.