اعضای شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان سفر کرده‌اند

یک منبع معتبر حکومت وحدت ملی به بی‌بی‌سی گفته که نمایندگان ۱۳ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل، از جمله نیکی هیلی، نماینده آمریکا، به افغانستان سفر کرده‌اند. همزمان به ورود آنها به کابل، تدابیر شدید امنیتی در این شهر به اجرا گذاشته شده است.