روحانی: برجام آثار دائمی دارد که تا قیامت می‌ماند

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، باردیگر از توافق‌نامه هسته‌ای بین ایران و قدرتهای جهانی موسوم به برجام دفاع کرده و آن را “پیروزی” برای ایران دانسته است. همزمان گزارش شده است که رئیس جمهور فرانسه و نخست‌وزیر اسرائیل درباره برجام با یکدیگر گفتگوی تلفنی کرده‌اند.